Om

På den här bloggen kommer ni elever få läsa och titta på bilder om det vi gör i skolan. Ni kommer även få tillfälle att vara delaktiga i det som skrivs och vara med och välja de bilder vi ska ha med. Ni föräldrar får här en inblick i vad vi har gjort under skoldagen. Här kommer även information och veckobrev att finnas.

Välkomna till vår sida!